Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Θωμάς Τουρναβίτης, στη Balkan art gallery

Είκοσι επιλεγμένα έργα σε χαρτί (λάδι και μελάνι),
του ζωγράφου Θωμά Τουρναβίτη, παρουσιάζονται υπό τον τίτλο
«White Plume» στη Balkan art gallery. Στην παγκόσμια ιστορία αναφέρεται
ότι ο «White Plume» ήταν επικεφαλής της ινδιάνικης φυλής Kaw.
Έζησε στο χρονικό διάστημα μεταξύ 1765-1838 στην γη
των Kaw μέχρι τις αρχές της αποικιοκρατίας.
Σήμερα ονομάζεται γεωγραφικά, Κάνσας.