Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2016

Δωρεάν χιλιάδες φυσικοί χυμοί ροδιού σε ιδρύματα

Δέκα χιλιάδες φιάλες του 100% φυσικού της χυμού ροδιού,
θα προσφέρει η πολυ-Συμμετοχική - Κοινωνική Επιχείρηση ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟΔΙ,
σε ιδρύματα της χώρας, ως πράξη αλληλεγγύης, για τα πέντε χρόνια
λειτουργίας της επιχείρησης (2011 - 2016).


Δεν υπάρχουν σχόλια: