Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου 2016

A VELVET TO FLY AND A SATIN TO SWING

A VELVET TO FLY AND A SATIN TO SWING
Έκθεση Γλυπτικής της Αθηνάς Νικολάου
1 . 12. 2016 – 8. 2. 2017


Δεν υπάρχουν σχόλια: