Κυριακή, 11 Δεκεμβρίου 2016

Amazing flexible paper sculpture by Li Hongbo

To see more of Li's work, go here: https://www.facebook.com/Li-Hongbo-22...
Want to see more like this? Follow us on http://www.facebook.com/artFido

Pinterest/Instagram: @artfido
Twitter: @artfido

Δεν υπάρχουν σχόλια: