Δευτέρα, 26 Δεκεμβρίου 2016

Η φυγή του Ιησού Χριστού στην Αίγυπτο

Στις 26 Δεκεμβρίου έκαστου έτους η Εκκλησία τιμά τη φυγή
του Ιησού Χριστού στην Αίγυπτο.

Μετά τη φυγή του Κυρίου στην Αίγυπτο, ο Ηρώδης έστειλε στρατιώτες και θανάτωσαν όλα τα παιδιά που ήταν στη Βηθλεέμ και τα περίχωρά της, από ηλικίας δύο ετών και κάτω. Διότι τόσο είχε υπολογίσει την ηλικία του Χριστού, τον οποίο φοβόταν ότι θα του έπαιρνε τη βασιλεία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: