Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Ζωγραφική με το στόμα και το πόδι

Η ΖΩΣΠ δημιουργήθηκε στην Ελλάδα από ανάπηρους ζωγράφους, μέλη της «Διε­θνούς Ένωσης Καλλιτεχνών που ζωγραφίζουν με το Στό­μα και το Πόδι».
Η Ένωση αυτή δημιουργή­θηκε και ανήκει αποκλειστικά σε άτομα με σοβαρή αναπηρία που δεν μπορούν να χρησι­μοποιήσουν τα χέρια τους και έχουν μάθει να κρατούν το πι­νέλο με το στόμα ή το πόδι.
Η δημιουργία της έδωσε στα μέλη της τη δυνατότητα να εί­ναι οικονομικά ανεξάρτητα και να κερδίζουν τη ζωή τους από τις πωλήσεις των έργων τους, που έχουν αναπαραχθεί σε κάρτες και ημερολόγια.
Στις δραστηριότητες της Ένωσής μας περιλαμβάνεται ακόμα η… προβολή του έργου των μελών μας, αλλά και η διεύ­ρυνσή της, παρέχοντας ηθική και υλική υποστήριξη σε άτομα με παρόμοια σωματικά προ­βλήματα και ενθαρρύνοντάς τα να αναπτύξουν το ταλέντο τους ώστε να φτάσουν σε αξιό­λογο καλλιτεχνικό επίπεδο.
Η δουλειά μας σας προσφέ­ρεται κατ’ αποκλειστικότητα σαν ένα προϊόν με αναγνωρι­σμένη καλλιτεχνική αξία, σε προσιτή τιμή.
Αγοράζοντας τις κάρτες μας, στηρίζετε τον αγώνα μας για δημιουργία και αυ­τοσυντήρηση και επιβρα­βεύετε την προσπάθεια μας να βγούμε από το περιθώριο της ζωής.


Δεν υπάρχουν σχόλια: