Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

«Μέσα σε ένα χαμόγελο υπάρχουν πολλές απαντήσεις»

O πάτερ Αντώνιος, ο Ουγκαντέζος ιερέας με πτυχίο Γεωπονικής στην Ελλάδα 
και άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, προσπαθεί 
-και τα καταφέρνει σε μεγάλο βαθμό θεωρούμε- 
να ανακουφίσει τη ζωή των ανθρώπων στη 
χώρα του και κυρίως των παιδιών.

Ας συνεισφέρουμε ο καθένας από εμάς, λοιπόν, έστω με το παραμικρό
που μπορούμε, στην προσπάθεια του πάτερ Αντώνιου να «φοράει»
χαμόγελα σε όλα τα παιδιά και να τα κάνει ευτυχισμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: