Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

Αλληλέγγυα Σχολεία: Από την ανάγκη στη δημιουργία

Τα χρόνια της κρίσης, εν μέσω της πρωτοφανούς επίθεσης
σε κεκτημένα δικαιώματα, η κοινωνία της χώρας μας έχει αρχίσει 
να ψηλαφεί νέες μορφές κοινωνικής αντίστασης.

Αλληλέγγυα σχολεία υπήρχαν βέβαια και πριν την κρίση. Η εμπειρία των σχολείων μεταναστών είναι σημαντική. Το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών και Προσφύγων Αθήνας, το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, τα Πίσω Θρανία, είναι δομές με μακρά ιστορία, με αρκετά πιο σαφή πολιτικά χαρακτηριστικά. Δομές που μετράνε πάνω από μια δεκαετία δράσης και με αφορμή το κενό της πολιτείας στην εκπαίδευση των μεταναστών, παράγουν σπουδαίο έργο, παρέχοντας επιπλέον πολύπλευρη στήριξη σε μετανάστες και πρόσφυγες και συμβάλλοντας στην κοινωνική τους ένταξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: