Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Jeremy Norris - La Parisienne - Flute. Giulia Lozza, Piano. Jeremy Norris


From Jazz Suite for flute and piano.
Giulia Lozza: flute.
Jeremy Norris: piano.

Music composed by Jeremy Norris


Photo by Riccardo "Mano" Ali.


Score published by Schott Music.

Δεν υπάρχουν σχόλια: