Σάββατο, 17 Δεκεμβρίου 2016

Lao Traditional เพลงลาวเดิม Gajupbee ກະຈັບປີ່ กระจับปี่

Lao Traditional Music Morlam-Morlum เพลงลาวเดิม 
Lao Guitar Gajupbee ກະຈັບປີ່ กระจับปี่ ลายเพลงพื้นบ้านลาว-อีสาน

Δεν υπάρχουν σχόλια: