Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

project {e}scape: η σχέση της σύγχρονης τεχνολογίας με το χώρο και το χρόνο

Το metamatic:taf εγκαινιάζει ένα νέο πρόγραμμα δράσεων με τίτλο {e}scape για το έτος 2016-2017. Πρόκειται για ένα διαδραστικό, βιωματικό εγχείρημα το οποίο διερευνά και ανοίγει έναν ευρύτερο διάλογο για τη σχέση της σύγχρονης τεχνολογίας με το χώρο και το χρόνο. Το project έχει σπονδυλωτή μορφή και περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων διαφορετικής μορφής και διάρκειας με στόχο την ενεργή εμπλοκή του κοινού.Στο πλαίσιο αυτό, καλλιτέχνες, τεχνολόγοι, designers και προγραμματιστές συστήνονται μέσα από τη δουλειά τους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: