Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016

Zabion Minal Turki (Rast), Ensemble Fawaz Baker

Ensemble Fawaz Baker

Zabion Minal Turki (Rast)

Joudi Batri (chant)
Iyad Haymour (qanun)
Sameh Qatalan (violon)
Samir Houmsi (darbouka & chant)
Muhannad ALjaramani (riq & chant)
FawazBaker (oud & chant)

Institut du Monde Arabe
Paris, 04 juin 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: