Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

A. Vivaldi - Cello sonatas RV40/42/46 - Roel Dieltiens (1991)

A. Vivaldi - Cello sonatas RV40/42/46
Roel Dieltiens, cello (1991)

Sonata E minor RV40 00:00:00
Sonata G minor RV42 00:13:40
Sonata B flat RV46 00:26:20

Personal audio restoration (2014)

Δεν υπάρχουν σχόλια: