Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Νέοι, Πίστη και Επιστήμη

Οι νέοι της εποχής μας επηρεάζονται από αντιλήψεις
που θέλουν να περιθωριοποιήσουν την πίστη, όπως ότι υπάρχει
σύγκρουση ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.

See more at: http://www.dogma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: