Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

"Δεν υπάρχει χειρότερος ολοκληρωτισμός από αυτόν που επέβαλαν στους λαούς τους οι ποικιλώνυμοι πρώην αριστεροί"

"Το «ΒΗΜΑ» και τα «ΝΕΑ» μέσα από τις δεκαετίες
που πέρασαν έως σήμερα, έχουν αναδειχθεί σε θεσμούς
του δημοκρατικού μας συστήματος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: