Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ Ι: ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ"

18 Ιανουαρίου 2017 - 30 Ιουλίου 2017 - Νέοι Ορίζοντες της Ζωγραφικής 
Πρώτο Μέρος: Οι ταυτότητες των άλλων [Ιανουάριος-Ιούνιος 2017] 

Μέσα από την τριλογία "Νέοι Ορίζοντες", το Μουσείο Φρυσίρα στοχεύει να προτείνει ξεχωριστούς καλλιτέχνες από τις συλλογές του και να αναδείξει σύγχρονες μορφοπλαστικές τάσεις από όλο τον κόσμο, επιδιώκοντας με τις προτάσεις του να μιλήσει για τα ορατά και αδιόρατα νήματα με την ιστορία της ζωγραφικής, τις υπόγειες δυναμικές της και τα πεδία έκφρασής της στο μέλλον.


Δεν υπάρχουν σχόλια: