Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2017

ΣΑΜΗΣ ΤΑΜΠΩΧ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ "ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ"

28 Ιανουαρίου 2017 - 02 Απριλίου 2017

Τα χειρόγραφα γράμματα του εβραϊκού αλφαβήτου έχουν μια έντονη σχέση με την αναπαράσταση. Για παράδειγμα, το σχήμα του "μπετ" θυμίζει το περίγραμμα ενός χώρου στον οποίο μπορεί κανείς να αισθανθεί ασφάλεια, ενώ η λέξη "μπετ" σημαίνει σπίτι. Το σχήμα του "ρες" θυμίζει το περίγραμμα μιας κεφαλής, ενώ η λέξη "ρες" σημαίνει "αρχή", "κεφαλή".


Δεν υπάρχουν σχόλια: