Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

"Ζωγραφίζοντας τη Μουσική" στον Ιανό

Στο Παιδικό τμήμα του Ιανού το Σάββατο
28 Ιανουαρίου 2017, θα γίνει Εκπαιδευτικό Βιωματικό
Πρόγραμμα Ιστορία της Τέχνης για παιδιά
με τίτλο "Ζωγραφίζοντας τη Μουσική".

Δεν υπάρχουν σχόλια: