Κυριακή, 15 Ιανουαρίου 2017

Dorothy Ashby - Hip Harp

Dorothy Ashby - Hip Harp - 1958

Dorothy Ashby - harp
Frank Wess - flute
Herman Wright - bass
Art Taylor - drums
1. "Pawky"  2. "Moonlight in Vermont" (John Blackburn, Karl Suessdorf) 3. "Back Talk" 4. "Dancing in the Dark" (Howard Dietz, Arthur Schwartz) 5. "Charmaine" (Lew Pollack, Erno Rapee) 6. "Jollity" 7. "There's a Small Hotel" (Lorenz Hart, Richard Rodgers)

Δεν υπάρχουν σχόλια: