Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

GALLERY POULSEN COPENHAGEN

Midt i Kødbyens virvar af slagtere, 
fiskehandlere og pulserende natteliv finder 
du Gallery Poulsen – et veletableret galleri med tretten 
års virke på såvel den nationale som den internationale kunstscene.


Δεν υπάρχουν σχόλια: