Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

Hidden Rene Magritte painting will not be uncovered

LA CONDITION HUMAINE BY RENE MAGRITTE/NMS

Rene Magritte painted The Human Condition (La Condition Humaine) over the top
of The Enchanted Pose after it was returned to him from an exhibition


Δεν υπάρχουν σχόλια: