Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

In the Mood for Love - Shigeru Umebayashi


"The roads gleam towards you
The oceas beckon towards you
A beauty beyond the lapping waves..."

Ink Painting: Gao Xingjian

Δεν υπάρχουν σχόλια: