Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

JJ Johnson and Kai Winding Plus 6 Full CD


Trombones: Urbie Green, Jimmy Cleveland, 
Eddie Bert,Bob Alexander,Tom Mitchell, Bart Varsalone
Hank Jones-piano Ray Brown/Milt Hilton-bass, Osie Johnson -drums. 
Candido Camero-congas,bongos

Δεν υπάρχουν σχόλια: