Τετάρτη, 4 Ιανουαρίου 2017

Modern Jazz Quartet - Bag's Groove

Zelt-Music-Festival - July, 16 1987

John Lewis - Piano
Milt Jackson - Vibraphone
Percy Heath - Bass
Connie Kay - Drums

Δεν υπάρχουν σχόλια: