Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017

MOm: Μαθαίνουμε περισσότερα για τα δελφίνια μέσα από το Northern Aegean Dolphin Project

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συγκεκριμένου
προγράμματος, η MOm χρειάζεται εθελοντές, που θα υποστηρίξουν
τη δράση αυτή τόσο οικονομικά όσο και πρακτικά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: