Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

My favourite painting: The Very Reverend Dr John Hall

Richard II presented to the Virgin and Child by his Patron 
Saint John the Baptist and Saints Edward and Edmund (‘The Wilton Diptych’), 
about 1395, French School, each panel 20in by 14½in, National Gallery, London


Δεν υπάρχουν σχόλια: