Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2017

Τι είναι το Political Pedia;

Το eklogika.gr δημιουργεί την πρώτη διαδικτυακή πολιτική εγκυκλοπαίδεια. Η Political pedia θα λειτουργεί, υπό την ευθύνη του eklogika.gr, στα πρότυπα των ελεύθερων διαδικτυακών εγκυκλοπαιδειών. Βάση του περιεχομένου της θα αποτελέσουν το πλούσιο πρωτογενές περιεχόμενο του eklogika.gr, το οποίο ήδη αποτελεί την πληρέστερη τράπεζα πολιτικών πληροφοριών καθώς και το εμπλουτισμένο και εξαιρετικά επεξεργασμένο υλικό τεσσάρων ανέκδοτων πολιτικο-ιστορικών βιβλίων του συνεργάτη του eklogika.gr, συγγραφέα, Σπύρου Δερμιτζάκη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: