Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Princess Leia's Theme - Violin Tribute Cover

A tribute to the Princess of Alderaan, her beloved mother, and all the late Jedi of 2016 
who have left an indelible mark on our lives. May the force be with them. 

Albert Chang:

Tiffany Chang: 

Δεν υπάρχουν σχόλια: