Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Shots in the dark over Yorkshire’s skies

St Marys Church, Kirkby Lonsdale

Photographer Pete Collins works when the rest of us are tuched up in bed.
He tells Lynn Leadbeatter why he's fascinated by Yorkshire's dark skies


Δεν υπάρχουν σχόλια: