Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

‘The Love Object’ at Team Gallery, New York

Alissa McKendrick. Lila & the Blue Faerie (from the Neapolitan Cycle), 2016. 
arcylic and flashe paint on canvas. 44 x 28.25 inches; 112 x 72 cm

Team Gallery is hosting an exhibition,
titled 'The Love Object', on view
through February 18, 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: