Κυριακή, 29 Ιανουαρίου 2017

The Origin of Stripes


Under Magnitude, the most recent permanent structure
from MARC FORNES / THEVERYMANY, evolves the studio's
 invention of a topological-walking stripe-based
material system: 'structural stripes.'

Δεν υπάρχουν σχόλια: