Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου 2017

Lego Batman In London

A caped crusader stand on a ledge,
his cape flapping in the wind. He is 4cm tall,
and made of acrylonitrile butadiene styrene. He is Lego Batman.

See more at: http://londonist.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: