Κυριακή, 26 Φεβρουαρίου 2017

'Ali Kazma: Safe' at Galerie Akinci, Amsterdam

Ali Kazma, Safe, overview AKINCI, Amsterdam, 2017.
(Courtesy: Galerie Akinci)

Galerie Akinci is currently playing host to a solo exhibition
by Ali Kazma (born 1971), titled 'Safe'. The exhibition
will run through March 11, 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: