Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Antique busts ruined in Palmyra will return to Syria

Two rare busts rescued from the Islamic State group's
destruction of the ancient city of Palmyra will soon be heading back to Syria,
after a painstaking restoration in Italy.


Δεν υπάρχουν σχόλια: