Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Arvo Pärt, Tabula Rasa


Fundacja Cultura Animi

VIII SPOTKANIA MUZYCZNE 
MŁODZIEŻY POLSKIEJ I UKRAIŃSKIEJ WE LWOWIE
Orkiestra Kameralna Filharmonii Lwowskiej
„Wirtuozi Lwowa"
Dyrygent- Siergiej Burko
Skrzypce- Jan Pietkiewicz
Skrzypce- Katarzyna Seremak 
Arvo Pärt- Tabula Rasa
I Ludus 00:00
II Silentium 12:04
Filharmonia Lwowska im. S. Ludkewycza
24 listopada, 2013

Cultura Animi Foundation

VIII MUSIC MEETINGS OF
POLISH AND UKRAINIAN YOUTH IN LVIV
Lviv Philharmonic Orchestra 
"Lviv Virtuosos"
Conductor- Siergiej Burko
Violin- Jan Pietkiewicz
Violin- Katarzyna Seremak
Arvo Pärt- Tabula Rasa
I Ludus 00:00
II Silentium 12:04
S. Ludkewycz Lviv Philharmonic
November 24st, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια: