Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

‘Birds of a Feather’ at Robert Mann Gallery, New York

“Birds of a Feather,” a group exhibition at Robert Mann Gallery, 
New York, started on February 9 and will 
run through March 18, 2017.

Δεν υπάρχουν σχόλια: