Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2017

Σποτάκι Ευαισθητοποίησης για τα αιχμάλωτα δελφίνια - Ελευθέρωσε τον φίλο σου

Αυτό το τηλεοπτικό σποτάκι αποτελεί μία ιδιωτική πρωτοβουλία
που έγινε υπό την αιγίδα Περιβαλλοντικών Οργανώσεων και
για την δημιουργία του όλοι εργάστηκαν εθελοντικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: