Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Έκθεση του Βασίλη Αλεξάνδρου στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης

Ατομική έκθεση του εικαστικού Βασίλη Αλεξάνδρου 
με τίτλο «διά βίας μάθηση | éducation forcée», θα παρουσιαστεί 
στην αίθουσα Αλλατίνη-Ντασσώ του Γαλλικού Ινστιτούτου 
Θεσσαλονίκης από 16-28 Φεβρουαρίου 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: