Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Κώστας Ζαφειρόπουλος: παπούτσια, ιερά σκεύη στη βιτρίνα

To βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής
Τραπέζης στην Αθήνα παρουσιάζει την έκθεση του Κώστα Ζαφειρόπουλου
«Ο Σκυτεύς και οι κοπέλες». Διάρκεια 24 Φεβρουαρίου – 29 Απριλίου. Η πρώτη
έκθεση του Κώστα Ζαφειρόπουλου (γενν. 1955) αποτελεί αναφορά στον έβδομο
μιμίαμβο του Ηρώνδα (ή Ηρώδα ή Ηρώδη), με τον τίτλο «Σκυτεύς»  (ήγουν παπουτσής, τσαγκάρης), όπου περιγράφεται η επίσκεψη της Μητρώς και των φιλενάδων της 
στο τσαγκάρικο του Κέρδωνα  για να αγοράσουν παπούτσια.


Δεν υπάρχουν σχόλια: