Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Giant panda Bao Bao’s life in Washington

Born at the National Zoo in 2013, 
Bao Bao will be leaving her parents and little brother 
on Feb. 21 to move to China as part of a breeding program.


Δεν υπάρχουν σχόλια: