Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Krakow Street Band - Don't Let Me Be Misunderstood

Krakow Street Band is a formation which is becoming the city's new musical highlight for visitors from Poland and abroad. Eight professional musicians, each members of many different bands and projects, gather on sunny days to perform on Cracow's main square. Their performances burst with positive energy, and everyone can see that their main motivation is the joy of playing together, while the coins falling into the guitar case are only a nice addition. 

Kraków Street Band to formacja, która powoli staje się nową muzyczną wizytówką miasta dla przybyszy z kraju i zagranicy. Ośmiu profesjonalnych muzyków, na co dzień grających w różnych zespołach i projektach, zbiera się w słoneczne dni by występować na Krakowskim Rynku. Występy wręcz kipią pozytywną energią, i każdy widzi że ich główną motywacją jest radość wspólnego grania, podczas gdy brzęk monet w gitarowym futerale jest tylko miłym dodatkiem.

Łukasz Wiśniewski - vocal, ukulele
Piotr Grząslewicz - banjo
Robert Kapkowski - guitar
Miłosz Skwirut - bass
Adam Partyka - drums
Piotr Żelasko - trombone
Zbigniew Szwajdych - trumpet
Tomasz Drabik - sax

editing/camera: Borys Dubiański
additional camera:Mateusz Czekalski
sound: Tomek Kruk


Rode NT5 microphones provided by Skład Muzyczny www.skladmuzyczny.pl

Δεν υπάρχουν σχόλια: