Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Subrahmanya Bhujangam - San Jose Raga Labs

Subrahmanya Bhujangam is a hymn addressed to Lord Subrahmanya, the presiding deity of Tiruchendur, in the south-east coast of India. Adi Shankaracharya composed this hymn in the Bhujanga meter (cycle of 5). 10 of the 33 verses were chosen and set to tune by Harsha Nagarajan in ragams Hamsadhwani, Hindolam, Devamanohari, Vasantha, Shanmukhapriya, Purna chandrika, Abhogi, Arabhi, Desh and Sindubhairavi. 

This hymn is replete with spiritual exaltation, ecstasy and extraordinary lyrical merit. Here are the lyrics of the verses chosen for this recording. 

sadA bAlaroopApi vighnAdhri hanthri
mahAdanthi vaktrApi panchAsyamAnyA |
vidheendhrAdhi mrugyA gaNeshAbhidhAme 
vidhatthAm shriyam kApi kalyANamurthihi ||

na jAnAmi padhyam, na jAnAmi gadhyam 
na jAnAmi shabdam, na jAnAmi chArttham |
chidekA shadAsyA hridhi dhyothathe me
mukhAnis saranthe giraschApi chi tram ||

mayUrAdhirooDam mahAvAkyagUDam 
manohAridEham mahachitthagEham |
mahIdEvadEvam mahavEdabhAvam 
mahadEvabAlam bhajE lokapAlam ||

mahAmbhOdhitheere mahApApachOre, 
muneendrAnukoole sugandhAkhya shaile |
guhAyAm vasantham svabhAsA lasantham 
janArthim harantham shrayAmo guham tham ||

sphuran mandahAsai sahamsAni chanchath
katAkshA valeebhrunga sanghOjvalAni | 
sudhAsyAndhi bimbA dharANi shasoono
tavA lokaye shaNmukhAm bhOruhANi || 

sadA shAradA shaNmrugAngkA yadhisyu
samudyantha eva stthithAsh chEth samanthAth |
sadApoorna bimbA kalankaishcha heenA
stadA tvan mukhAnAm bruve Skanda sAmyam ||

pulindEsha kanyA ghanA bhoga thunga
sthanA linganA saktha kAshmeera rAgam |
namasyAmyaham tArakAre tavorah
svabhaktA vanE sarvadA sAnurAgam ||

sphuradh ratna kEyoora hArAbhi rAma
chalath kuNDala shri-lasadh kaNDabhAga |
kaTou peethavAsA kare chArushakti
purasthAn ma mAsthAm purAres thanooja ||

namah kekine shaktaye chApi tubhyam
namahschhAga tubhyam namah kukkuTAya |
namah sindhave sindhu deshAya tubhyam
punah skanda moorthe namaste namostu ||

jayA nanda bhooman jayA pAra dhAman
jayA mogha keerthe jayA nanthamoorthe |
jayA nanda sindho jayA shEsha bandho 
jaya tvam sadA mukti dhAnesha soono ||

Δεν υπάρχουν σχόλια: