Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

The 20 greatest treasures in the Louvre

Venus de Milo, c100 BC (pictured)

One of the most famous of all classical sculptures - but is she Aphrodite,
Venus, Artemis or Diana? And how exactly was she holding her
(now missing) arms? Questions, questions...


Δεν υπάρχουν σχόλια: