Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2017

Thievery Corporation - Letter to the Editor

Official video for the song 'Letter to the Editor' from the latest Thievery Corporation
release "The Temple of I & I" Directed by Richard Elgood, Edited by Andrew Labens.
New album available at: http://smarturl.it/TempleBuy

Letter to the Editor

Pocket full a promises 

Baby empty bellies 

Poverty and Democracies 

And political rallies 

But who the rich a lobby for

Using me for votes

Pretend a mi yuh sorry for 

Then win and its a joke 

I'm sick of trick or treaters in costumes like dem as leaders 

Charismatic public speakers 

False prophets and fake healers.

Articulate perfect grammar scammer 

Scamming us for votes 

Infront of tv camera with an innocent approach. 

Nuh mo lies and fallacies 

Bun apologies 

Try nuh ask please when a squeeze and yuh pan yuh knees 

Justice or else says the minister Farakhan

Suh me stand up a Gordon house 

Wid my Glock Inna me hand

If I take it literally, fuck it geez I'm kinda sorry

But smaddy need Fi answer 

Gimmi Di microphone and Mek mi rep di innocent paying recompense 
for money spent to feed the governments 

Yo! Gimmi Di microphone get the people riled up too much 
fuckery Piled up get di ting dem oiled up 

Parallel universes in the same Ol' hemisphere 

Authorities they don't care with dem nose up in the air


Chorus

Cause our bombs dem metaphoric 

We talk Di truth and mek Di youths dem better for it

Cause I'm a fighter, yeah 

If you agree put up yuh lighter, yeah


Verse 2

Mek the stench from ghetto fences permeate dem residences extend 
up through the trenches up to where the presidents is 

Karma pan Di ones and twos yes it turn the tables 

had enough a you with your parable and fables

Jamaican bad gal queen and revolutionary

Neva quick Fi start a war but shoot whenever necessary 

Product of the inner city 

Where me come from it nuh pretty 

Survive the nitty gritty 

Ain't nobody taking pity 

Survival kinda sticky

In New York Cali and philly 

A di same ting a gwaan in a Kingston


VERSE 3

These are the da days of the last days, pan the last page of Di book of the dark age 

We a path ways wid oppressors

Seek Predecessors 

Wake up ancestors 

Den we team up together

We will meet we will meet pan Di battle Di battle ground 

Trade mi microphone 

For a shottie and some copper stones

Just be ready When Di gavel sound 

Bun a folly ground fus 

Jah surround us 

So We never nervous 

Was a mental war now this shit turn physical 

From long time scar we a reap the residual 

From slavery to now, now the ting get critical 

Dem CyAh kill we soul cause dem sight sey we spiritual 

So They be like, hey,

prod the bull under Sykes as subliminal, get them mad 

Then chastise dem as criminal 

Give wi drugs under guise sey it clinical

Δεν υπάρχουν σχόλια: