Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2017

Uwe Matschke plays F. Liszt Piano Sonata in B minor

00:00 Lento assai
00:44 Allegro energico
03:25 Grandioso
09:39 -recitativo-
11:33 Andante sostenuto
12:25 Quasi Adagio
18:07 Allegro energico
20:33 Piu Mosso
23:55 Stretta, quasi presto
24:26 Presto
24:37 Prestissimo
25:23 Andante sostenuto
26:22 Allegro moderato
27:23 Lento assai


Δεν υπάρχουν σχόλια: