Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

'Animals in Classic Art' at Guanfu Museum, Beijing

Peacock stone lion-shaped town, of Tang Dynasty. (Courtesy: Guanfu Museum)

Guanfu Museum, Beijing, is currently hosting an exhibition, 
titled 'Animals in Classic Art', on view through March 29, 2017.


Δεν υπάρχουν σχόλια: