Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Antonio Serrano, Rhapsody in Blue (George Gershwin) Night of the proms

Antonio Serrano and Il Novecento Orchestra performing Rhapsody in Blue 
(Geroge Gershwin) at Night of the Proms 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: