Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΜΟΪ́Ζ ΣΑΛΜΑΝ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ "ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΧΡΩΜΑΤΑ"

22 Μαρτίου 2017 - 29 Μαρτίου 2017
Μοΐζ Σαλμάν έκθεση ζωγραφικής "Σκέψεις σε χρώματα".
Η θεματολογία του κινείται γύρω από την προβληματική
της ύπαρξης μέσα από την ομορφιά.


Δεν υπάρχουν σχόλια: