Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

Κύπρος: "Διάλογος με τον Αρχέγονο Πηλό"

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017, 19:30 
Μουσείο Πιερίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου
Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας
Το Μουσείο Πιερίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και το Ίδρυμα Φοίβου Σταυρίδη – Αρχεία Λάρνακας σας προσκαλούν στην έκθεση "Διάλογος με τον Αρχέγονο Πηλό" της Νίνας Ιακώβου

Δεν υπάρχουν σχόλια: