Πέμπτη, 23 Μαρτίου 2017

Βασίλειος Αράπης: Γήινα και υπερβατικά

Το European Centre for Architecture Art, Design and Urban Studies  σε συνεργασία με το Chicago Athenaeum museum for Architecture and Design παρουσιάζει την ατομική έκθεση του καλλιτέχνη και Δρ. στη Φιλοσοφία των Επιστημών Βασιλείου Αράπη με τίτλο «Γήινα και υπερβατικά». Διάρκεια έκθεσης 7 – 30 Απριλίου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: